top of page

Privacy policy

Spice Branding deelt met veel enthousiasme van alles online en offline, behalve jouw gegevens. Deze gegevens zullen geheim blijven bij Spice Branding.

Over Spice Branding
Wat leuk dat onze website bezoekt! Heb je vragen over deze privacyverklaring of wil je een verzoek indienen met betrekking tot jouw rechten, dan kun je ons via onderstaande gegevens bereiken.

Bedrijfsnaam: Spice Branding
KvK-nummer: 80479154
Contactpersoon: Laura Kolk
E-mailadres: info@
spicebranding.nl

Persoonsgegevens

Jij weet natuurlijk welke persoonsgegevens je aan mij geeft, want je geeft ze zelf aan mij, maar hierbij nog voor de zekerheid een overzicht:
1. Voor- en Achternaam;
2. E-mailadres;
3. Telefoonnummer.

Hoe?

Jij weet natuurlijk welke persoonsgegevens je aan ons geeft, want je geeft ze zelf aan ons, maar hierbij nog voor de zekerheid een overzicht:
1. Voor- en Achternaam;
2. E-mailadres;
3. Telefoonnummer.

4. bedrijfsnaam

Doeleinden

Wij doen natuurlijk geen gekke dingen met jouw persoonsgegevens. wij verwerken het alleen vanwege de volgende grondslagen en doeleinden, volgens AVG recept.

Winactie

Doe je mee aan een winactie? Om voor een eerlijke toewijzing te zorgen en de winnaar op de hoogte te kunnen stellen en soms om meteen het gewonnen product op te kunnen sturen, heb ik enkele gegevens van deelnemers nodig. In elk geval je naam- en e-mailadres en alleen meer wanneer ik daar om vraag. Deze gegevens deel ik niet met derden, tenzij bij de winactie vermeld staat met wie ik het zal delen. Gegevens die ik niet meer nodig hebben, zal ik binnen 14 dagen na de administratieve afhandeling van de winactie weer verwijderen.

Review

Wanneer je een review achterlaat, hebben wij een gerechtvaardigd belang om je review te verwerken en te publiceren. Dat wil je zelf waarschijnlijk ook, anders zou je de review natuurlijk niet geschreven hebben. Wij verwerken dan je naam, e-mailadres en eventueel de domeinnaam van je (persoonlijke) website, als je dat hebt ingevuld. Wij bewaren je reactie in principe oneindig. Ook fijn voor het geval iemand anders weer reageert op jouw bericht.
Wil je echt dat ik hem verwijder, dan zal ik dat doen binnen 14 dagen nadat je dat verzoek bij mij hebt gedaan.

Contactformulier of e-mail

Je kunt met ons contact opnemen via het contactformulier of door een e-mail te sturen. Wij hebben dan een gerechtvaardigd belang om de gegevens die wij op die wijze van jou heb verkregen te verwerken. De inhoud van de e-mail of het bericht via het contactformulier, je naam en e-mailadres verwerken wij met het doel om op je bericht te kunnen reageren.

Facturatie

Als je ons een opdracht hebt gegeven, dan verwerken wij de gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van die opdracht of het leveren van je bestelling. Dat zijn in elk geval je naam en e-mailadres en overige gegevens die noodzakelijk zijn om een correcte factuur te kunnen versturen. Bij betaling zal ik bovendien te zien krijgen van welke rekening dit komt en wie de rekeninghouder is. Wij bewaren offertes, facturen en betaalgegevens 2 jaar.

Gerechtvaardigd belang

Wij hebben een gerechtvaardigd belang om jouw persoonsgegevens te verwerken voor een aantal van bovengenoemde doeleinden. Wij hebben daarbij een afweging gemaakt tussen jouw privacybelang en mijn belangen. Omdat het gegevens zijn, die wij soms wel nodig heb om bepaalde functies mogelijk te maken, zoals het kunnen publiceren van een review en wij zorgvuldig met de gegevens om gaan, vinden wij dat deze afweging in onze voordeel uitvalt. Bovendien bieden wij je graag de beste content, waardoor wij op basis van je surfgedrag onze diensten kan aanpassen.

Doorgifte

Ontvangers van persoonsgegevens
Wij delen jouw gegevens met de volgende partijen, waaronder mijn v
erwerkers:
• Bezorgdiensten;
• Boekhouder en boekhoudsoftware;
• Marketingdiensten;
• Betaaldiensten.

Wij hebben de door onze ingeschakelde verwerkers verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren.

Links

Op onze website zul je links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten mijn eigen website. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijs wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

Jouw rechten

Wij informeer je graag over de rechten die jij hebt en de invloed die je kunt uitoefenen op de verwerking van jouw persoonsgegevens.
Wil je een van deze rechten uitoefenen, neem dan contact op per e-mail via info@spicebranding.nl

Inzage, rectificatie en wissen

Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens wij van je verwerken en je mag vervolgens verzoeken deze te laten rectificeren of te wissen.

Beperking van de verwerking

Je hebt het recht ons te verzoeken de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld, wanneer de gegevens niet meer juist zijn, de verwerking onrechtmatig is, wij jouw persoonsgegevens niet meer nodig hebben of in afwachting van een beslissing op het bezwaar dat je gemaakt hebt tegen de verwerking.

Recht op bezwaar

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Maak je bezwaar tegen het gebruik van persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing, dan zal ik jouw persoonsgegevens daar niet meer voor inzetten.

Gegevensoverdraagbaarheid

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van ons in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te ontvangen, zodat je deze aan een andere partij kunt overdragen, wanneer je ons toestemming had gegeven om jouw gegevens te verwerken en wanneer de verwerking geautomatiseerd is gedaan.

Toestemming intrekken

Hebben wij je gegevens voor een bepaald doel verkregen op basis van jouw toestemming, dan mag je deze toestemming te allen tijde intrekken. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.

Klachten

Heb je klachten over hoe ik met jouw persoonsgegevens omga? Je hebt het recht je klachten in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging persoonsgegevens

Wij hebben passende organisatorische en technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.

Cookies

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website en om de inhoud van advertenties af te stemmen op jouw voorkeuren worden cookies gebruikt. Een cookie is een klein bestandje dat door mijn website wordt meegestuurd en door jouw browser op randapparatuur wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar mijn website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt.

Technische en functionele cookies

Op onze website worden technische en functionele cookies gebruikt. Zonder sommige cookies kan mijn website niet werken.

Social media

Wij willen het voor jou graag zo gemakkelijk mogelijk maken om de content van onze website te delen via social media. Dit kan door middel van een aantal social media buttons. Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke social media-kanalen om te weten hoe zij met privacy omgaan.
• Facebook
• Instagram
• WhatsApp

Uitschakelen en verwijderen

Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen.

Wijzigingen

Het kan zijn dat ik mijn privacyverklaring moet wijzigen, bijvoorbeeld omdat wij een andere werkwijze ben gaan hanteren. Wij zullen de nieuwe privacyverklaring altijd op mijn website publiceren. Als de wijzigingen direct op jou van toepassing zijn, zullen wij de wijzigingen ook direct met jou communiceren.

DISCLAIMER

Al het onderstaande is van toepassing op de website die je op dit moment bekijkt (www.spicebranding.nl) Door deze website te bezoeken, ga je akkoord met deze disclaimer.


Op de inhoud van de site berust copyright Spice Branding. Het misbruiken of gebruiken van foto’s of tekst is wettelijk niet toegestaan en er zullen stappen worden ondernomen wanneer dit wel gebeurt.
Het is alleen toegestaan om mijn foto’s te gebruiken als je een duidelijke link plaatst naar Spice Branding en je hiervoor vooraf toestemming hebt gevraagd.


Spice Branding wordt met de grootste zorg samengesteld. Het is desondanks toch mogelijk dat artikelen feitelijke onjuistheden bevatten. Aan de inhoud van Spice Branding kunnen geen enkele rechten worden ontleend.

bottom of page